installateur sluit zonnepanelen aan

Zonnepanelen en brandgevaar

Er is reeds veel geschreven over zonnepanelen en mogelijk brandgevaar. We vinden vaak 2 gevaren die door elkaar worden gehaald. Enerzijds is er het onderwerp over hoe zonnepanelen brand zouden kunnen veroorzaken in de woning door kortsluitingen of overhitting en anderzijds is er reeds veel gesproken over het electrocutiegevaar dat brandweerlui zouden lopen bij het blussen van een woning die uitgerust is met zonnepanelen. We lichten beide gevaren even toe:

  1. 1.    Gevaar voor elektrocutie

    Zonnepanelen vormen een volledige tweede stroombron in de woning. Dat wil zeggen dat wanneer de hoofdschakelaar uitgezet is, de zonnepanelen op zich toch nog actief zijn en stroom opwekken. Dat kan ertoe leiden dat de brandweer denkt de stroombronnen te hebben uitgeschakeld, maar bij de bluswerken toch verrast wordt door de zonnepanelen. Uiteraard heerst er bij het blussen van actieve zonnepanelen gevaar voor electrocutie.
  2. 2.    Brandgevaar

    Een ander onderwerp dat vaak wordt besproken, is het gevaar dat zonnepanelen brand zouden kunnen veroorzaken aan de woning door electrocutie of oververhitting . Hier wordt vaak verwezen naar de hectische periode van 2009-2011 waarin vele zonnepanelen aan een sneltempo zijn geïnstalleerd. Sommigen beweren dat de leveranciers het door de tijdsdruk niet zo nauw namen met de beveiliging van de bedrading van de zonnepanelen, wat er toe zou leiden dat er kortsluitingen ontstaan. De kranten geven regelmatig melding van kortsluitingen bij zonnepanelen die brand veroorzaken. We moeten dit echter relativeren omdat er jaarlijks ook zeer veel branden ontstaan door kortsluitingen op het traditionele stroomnetwerk.

De conclusie?

Je doet er goed aan om aan je leverancier de nodige garanties te vragen met betrekking tot brandgevaar.


Offerte aanvragen voor uw zonnepanelen

Offerte aanvragen

Vergelijk prijzen van erkende installateurs

Offerte

Offerte aanvragen voor uw zonnepanelen

Kosten & subsidies

Kosten en subsidies tegen elkaar afwegen

Kostenplaatje